Logo
 
NorwegianEnglish
Kaier

Am _kaier 01

Underside av kaidekke, korrosjonsskadet armering.

Am _kaier 02

Vannmeisling med egenprodusert fjernstyrt skinnedrift.

Am _kaier 03

Ferdigmeislet flate.

Am _kaier 05

Ferdigmeislet flate på rund søyle over og under vann.

Am _kaier 07

Vannmeisling av runde søyler.

Am _kaier 08

Spesialkonstruert robotisert skinnedrift for vannmeisling av vertikale flater på flerkantet kaikasun.