Logo
 
NorwegianEnglish
Crushing plant

Am _pukk

Anlegget til Rombak Pukkverk Narvik AS

ligger ved E6-Rombaksbrua, nord for Narvik by. Selskapet er heleiet av Anleggsmaskin AS og ble etablert i 1993. Pukkverket har en utnyttet kapasitet på 300.000 m3 pr. år.
Anlegget har egen kai og lasteanlegg for båter opptil 4.000 tdw.
Lastekapasiteten er 800T/time og lasten veies fortløpende av godkjent vekt.

Tekniske data:
Bergart: Klasse I fjell. Densitet 2,80.

Anlegg: Tre moderne Lokomo-Nordberg knusere.
Fire innebygde sikteverk.
Sentralstøvsuger for fjerning av støv/finstoff.
Kapasitet på 350 tonn/time avhengig av produkt.

Produkter:
Strøsand:
1-4 mm Rullebanestrøsand
2-6 mm Strøsand.
4-8 mm Strøsand

Knust fjell til grus og bærelag:
0-4 mm, 0-18, 0-22, 0-32.

Pukk:
8-11 mm, 8-16, 8-22, 11-16, 11-22, 16-64,
25-50, 10-150 og 10-200 mm.

Kontakt oss:
Telefon 76 95 03 30,
Telefax 76 95 03 33,
Telephone, cellular +47 900 88 030.
Fagernesv.1 - Postboks 265 - 8504 Narvik.

E-mail: firmapost@rombakpukkverk.no