Logo
 
NorwegianEnglish
Vannmeisling

Am _vannjet 01Skinnedrift på buebru.    

En overlegen metode

Vannmeisling, roterende dyse:

 • Fjerner bare den skadde betongen
 • Rå og ren overflate uten mikroriss
 • Påstøp kan utføres uten dyre limstoffer
 • Armeringsjernene blir rene og fri for rust
 • Mange ganger raskere enn andre metoder
 • Gode arbeidsforhold for operatøren
 • Oppnår meget god hefteflate

Tradisjonell meisling:

 • Problemer med å skille mellom skadet og frisk betong
 • Mikroriss og vibrasjoner i armeringen.
 • Knust tilslag.
 • Skader på armeringsjern med slagmerker.
 • Dårlig kapasitet.
 • Støvproblemer, dårlige arbeidsforhold.
 • Dårlig vedheft.